Jobba mindre, men smartare som ledare

Gunnar Selin har nyligen publicerat den senaste upplagan av Smartare ledarskap. e-boken som fokuserar på fem steg som minskar den personliga arbetsbelastningen och skapar förutsättningar för ett bättre ledarskap. Vi vet från många undersökningar att chefer har för mycket att göra. En del chefer hinner inte ens vara ledare. Det ger kompetensförluster i verksamheten, skapar otydlighet i organisationen, ökar sjukfrånvaron och gör att även chefen drunknar i vardagens uppgifter.

 

Det är bara chefen som kan möjliggöra en tydlighet i organisationen som gör att medarbetare tillförs bättre överblick och får tydlighet i vad deras yrkesroll går ut på. Det är också vikigt att chefen är i sådan form att hon eller han hinner med att aktivt följa upp sina medarbetare och intressera sig för deras kompetensutveckling.

 

Det krävs egentligen ingen kurs för att skapa tid för ledarskapet. eboken Smartare ledarskap ger råden på ett så konkret sätt att du själv kan starta din förändring. Fast en bra coach eller mentor kan underlätta processen att gå från sliten till avspänd ledarroll.

 

Beställ boken på Adlibris.

 

Läs mer om sammanhangen.