Välkommen hit!

Vi är också ett förlag. Därför hittar du ovanligt mycket information om chefer, ledarroll, ledarutveckling och vanliga ledarproblem. Men också metoder för att få överblick över din ledarsituation. Ta dig tid att navigera runt och använd gärna sidan som inspiration! Våra besökare kommer ofta tillbaka! Snart öppnar vi en webshop för korta, praktiska och kondenserade eböcker i Greyhound-serien.

KanLeda kan ledning och ledarskap

KanLeda kan ledning, ledarskap och chefsroll och leds av Gunnar Selin med lång erfarenhet som konsult, föreläsare, utbildare och rådgivare. Vi arbetar både med grupper av chefer i utbildnings- eller förändringsprogram eller individuellt med chefer genom enskild rådgivning eller coaching.

 

Inom de här områdena är jag också författare och har skrivit ett antal böcker. De två senaste är Ledningsgruppens dynamik och för ett år sedan eboken Smartare ledarskap. Den senare boken vänder sig till chefer som upplever att de inte hinner med det de borde i sin chefsroll och innehåller praktiska tips för och steg i en förändring som ger både bättre verksamhetsresultat, mer motiverade medarbetare och bättre balans i chefsrollen.

Ny som chef?

När du är ny som chef är upptaktsfasen - de första 100 dagarna särskilt viktiga för att lyckas. Läs mer »

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är ett naturligt forum för allsidiga analyser och diskussioner om övergripande affärs- och verksamhetsfrågor. Ofta behöver besluts-processen, arbetsformerna och samarbetet utvecklas.

 

Läs mer »

Executive coaching

Vi har två metoder för ledarstöd genom dialog:

 

1. Dynamisk Rådgivning för ledare. Där startar vi med den aktuella situationen, lägger olika perspektiv på den eller identifierar problem i den. Därefter utvecklas Rådgivningen efter vad som är mest aktuellt.

 

2. Coaching där vi startar med målet för chefens professionella utveckling och att utveckla kompetens och nätverk. Varje kontakt med konsulten är en målinriktad uppföljning av en genomtänkt plan.

 

Läs mer »