Ledarstil

Gunnar Selin:

Ledarstil är både hur du själv ser på ditt sätt att leda olika medarbetare i olika situationer. Men det är också hur det uppfattas av de ledda. Jag börjar med den främsta förutsättningen för ledarskap - att du sätter tid på den uppgiften. Det kan verka självklart men är det inte. Det är ofta så här; om du är kompetent och brukar leverera resultat så blir du lättare med en chefsuppgift. Men när du blivit chef måste ditt fokus övergå till att göra andra kompetenta och leveransskickliga. Stannar du kvar i ett fokus som handlar om din egen kompetens och din egen leverans så blir du både med för stor arbetsbelastning och får för lite tid för ledarskap.

 

Tid för ledarskap

Det finns därför en kärnfråga för varje ledare - hur mycket av min tid är ledarskap och hur mycket är jag i någon annan roll? De andra rollerna kan vara som specialist, projektledare för något, kundansvarig eller någon slags assistent åt min egen chef. Säkert är alla de andra rollerna nyttiga för organisationen, men om en chef inte sätter tid på sitt ledarskap blir den egna enheten ledarlös. Det är allvarligt för medarbetare, för kompetensutveckling och för att få den egna enheten att fungera ännu effektivare.

 

En del kallar detta fenomen för en chef som abdikerat, avgått från sin roll. Men min erfarenhet är snarast att det ofta är oreflekterat. Det har bara blivit så som det är och det är ingen medveten avsikt bakom situationen. Till slut blir den totala arbetsbelastningen så hög att ledarfrågorna - särskilt de som handlar om medarbetarutveckling och medarbetarrelationer - skjuts framåt i tiden.

 

Därför är varje chefs första reflektion att se hur stor del av den totala tiden som verkligen är ledarskap, dvs att få medarbetare med sig för att utveckla den ökade effektivitet i verksamheten som utvecklar den egna funktionen. Det är aldrig chefens ensak hur hon eller han prioriterar sina insatser.

Jag möter ofta chefer med synnerligen hög arbetsbelastning och mina erfarenheter från den typen av enskild rådgivning finns samlad i min bok Smartare ledarskap. Den är skriven för chefen som har ont om tid och i värsta fall behöver akuthjälp. Du kan skapa en framtid där mycket få medarbetare önskar diskutera operativa beslut och hur-frågor med dig. Istället vill de ha långsiktigare inriktningar, ett bollplank för mer övergripande frågeställningar och en mentalt närvarande ledare som ser och förstår även det som inte tydligt sägs. Det kan lyckas. Då blir ditt chefsjobb intressantare. Läs om fem-stegs-planen

Fem steg till ett smartare ledarskap

Men hur går det till? Den ger en fem-stegsplan:

 

Fem steg till ett smartare ledarskap

1. Skapa din egen överblick och prioritera. Förmedla detta till medarbetare.
2. Ge dina närmaste medarbetare beslutsrätt och stöd sedan deras beslutskraft.
3. Utveckla ett genomtänkt och coachande arbetssätt för ditt ansvarsområde inkl resultatrapportering uppåt och nedåt.
4. Fokusera på uppföljning och kompetensutveckling inom eget ansvarsområde och därmed en annorlunda ledarroll för dig själv. De här fyra stegen tar ca 6 månader.
5. Gå tillbaka till steg 1 och börja om igen! I varv två har du mer självgående medarbetare att jobba ihop med och nu handlar det mest om att stötta dem i samma process från steg 1 tom 5. Dvs att skapa andra roller och reducera sin egen arbetsbelastning.

 

Många chefer orkar inte ta de här stegen direkt. eboken avslutas med en kort snabbplan som visar hur du genast kommer igång! Du kan börja läsa den direkt!

Beställ boken