Om oss

KanLeda kan ledning, ledarskap och chefsroll och leds av Gunnar Selin med lång erfarenhet som konsult, föreläsare, utbildare och rådgivare. Vi arbetar både med grupper av chefer i utbildnings- eller förändringsprogram eller individuellt med chefer genom individuell rådgivning eller coaching.

 

Inom de här områdena är jag också författare och har skrivit ett antal böcker. De två senaste är Ledningsgruppens dynamik och för ett år sedan eboken Smartare ledarskap. Den senare boken vänder sig till chefer som upplever att de inte hinner med det de borde i sin chefsroll och innehåller praktiska tips för och steg i en förändring som ger både bättre verksamhetsresultat, mer motiverade medarbetare och bättre balans i chefsrollen.

 

Om Gunnar Selin

 

Genom en egen lång erfarenhet av att vara chef, sammanlagt 19 år, är min syn på chefsarbetet praktiskt inriktat och jag har stor förståelse för de kompromisser och praktiska hänsyn som en ledare måste ta. Erfarenheten av eget chefsarbete kommer från befattningar som enhetschef inom Ekonomisk Företagsledning (senare PA Consulting Group), divisionschef i PA International, vVD för PA Consulting Group i Skandinavien samt Europachef för search och rekrytering. Därefter affärsområdesansvarig för arbetspsykologi inom ManagementGruppen. De ledaransvaren har gett mig erfarenhet från företagsledningsnivå och av internationellt ledningsarbete.

 

Men några decennier i konsultbranschen har också lärt mig både den strategiska och vardagliga problematiken som konsult både inom stora konsultföretag och som enmanskonsult. Jag delar gärna med mig av den insikten utan att tvinga på någon mina synsätt eller modeller. Jo en modell – sättet att guida dig i din egen konsultroll med stor hänsyn till din egen inriktning, vilja och kompetens. 3-6 konsultationer ger dig en lönsammare verksamhet!

Affärsidé

Att vara chefens eget stöd för utveckling av sin chefsroll, sitt ledarskap och ledningen av sin organisation

Vision

Att utveckla chefer och medarbetare till deras bästa potential så att även alla andra berörda får en förbättrad situation.

Värdegrund

Stor respekt för varje individs unika förmåga och situation

Öppen feed-back utan att ta över klientens ansvar för sin egen självbild

Konstruktiva förslag och lösningar

Konfidentiell hantering

Vår syn på chefer

Vår grundsyn är att chefer är till för att ge medarbetare bättre förutsättningar att utveckla sitt jobb och sitt samarbete och därmed sig själva i sin professionella roll.

 

I första hand måste chefer ta sitt ansvar för att enheten som helhet fungerar. Därefter kan och bör de själva delta i det operativa arbetet på det sätt som stöder medarbetares och organisationens utveckling.

Pressmaterial & filer

För mer information e-posta till info@kanleda.se