Jobba till 75?

Reinfeldt väcker en av våra viktigaste frågor till liv. Det är dags att hitta konstruktiva lösningar säger Gunnar Selin som arbetat bla med seniora chefer sedan 15 år tillbaka. Det krävs nya synsätt.

 

För 15 år sedan började Gunnar Selin med seminarier för erfarna chefer i åldern 50+, SEC. En beställning från flera stora börsnoterade företag. Min utmaning till gruppen var tanken att jobba till 69. Det var svårt nog för många. Särskilt som den verkliga pensionsåldern redan då var lägre än 65. Många ser pensioneringen som den slutliga och eviga semestern. Inga krav och inga inrutade dagar. Många behöver en stimulans för att se de seniora möjligheterna. Läs mer >>>


Men yrkeslivet bjuder på så många intressanta utmaningar att det är svårt att släppa. Men för att individen ska lockas att arbeta längre krävs ökade frihetsgrader för att:

  1. jobba kortare veckor. Det är ett helt annat arbetsliv om varje fredag är helledig eller kanske två dagar lediga.
  2. slippa ha arbetstunga yrkesroller som kräver stor anspänning under en lång arbetsdag med många oförutsedda händelser. Att vara chef, projektledare för större projekt eller jourliknande yrkesroller sliter i längden.
  3. göra något annat stimulerande. Många vill redan i 45+ åldern göra något annat. Stötta den förändringen, skapa utvecklingsinsatser och öka intern rörlighet i företaget så kan nymotiverade personer ta nya ansvar.
  4. stimulera alla medarbetare att rotera till ett nytt jobb inom företaget åtminstone efter 7 år med samma yrkesroll.

Vad kan samhället göra?

  1. kompetenskonto för alla. Frivilligt får varje person göra ett avdrag från den årliga skatten till ett konto från vilket pengarna kan tas ut och beskattas när man väljer en kompetensväxlande utbildningsinsats.
  2. förläng åldersspannet under vilket man kan låta bli att ta ut sin ATP. Tillåt dessutom uttag av enbart delar av pensionen
  3. förändra den kollektivavtalade pensionen så den inte är slutbetald redan vid 62 år. Det ger lägre premier och en stimulans att jobba längre.
  4. vidga de områden inom vilket åldersdiskriminering är förbjuden.

 

Kort och gott - människor och situationer är mycket olika. Öka valfriheten i systemen, se kompetensen i den äldres erfarenhet och skapa stöd för "omskolning".

 

Gunnar Selin

 

Planera-och-gå-i-pension

Räkna på pension