Välkommen hit!

Vi är också ett förlag. Därför hittar du ovanligt mycket information om chefer, ledarroll, ledarutveckling och vanliga ledarproblem. Men också metoder för att få överblick över din ledarsituation. Ta dig tid att navigera runt och använd gärna sidan som inspiration! Våra besökare kommer ofta tillbaka! Snart öppnar vi en webshop för korta, praktiska och kondenserade eböcker i Greyhound-serien.

KanLeda kan ledning och ledarskap

KanLeda kan ledning, ledarskap och chefsroll och leds av Gunnar Selin med lång erfarenhet som konsult, föreläsare, utbildare och rådgivare. Vi arbetar både med grupper av chefer i utbildnings- eller förändringsprogram eller individuellt med chefer genom enskild rådgivning eller coaching.

 

Inom de här områdena är jag också författare och har skrivit ett antal böcker. De två senaste är Ledningsgruppens dynamik och för ett år sedan eboken Smartare ledarskap. Den senare boken vänder sig till chefer som upplever att de inte hinner med det de borde i sin chefsroll och innehåller praktiska tips för och steg i en förändring som ger både bättre verksamhetsresultat, mer motiverade medarbetare och bättre balans i chefsrollen.

Ny som chef?

När du är ny som chef är upptaktsfasen - de första 100 dagarna särskilt viktiga för att lyckas. Läs mer »

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är ett naturligt forum för allsidiga analyser och diskussioner om övergripande affärs- och verksamhetsfrågor. Ofta behöver besluts-processen, arbetsformerna och samarbetet utvecklas.

 

Läs mer »

Executive coaching

Vi har två metoder för ledarstöd genom dialog:

 

1. Dynamisk Rådgivning för ledare. Där startar vi med den aktuella situationen, lägger olika perspektiv på den eller identifierar problem i den. Därefter utvecklas Rådgivningen efter vad som är mest aktuellt.

 

2. Coaching där vi startar med målet för chefens professionella utveckling och att utveckla kompetens och nätverk. Varje kontakt med konsulten är en målinriktad uppföljning av en genomtänkt plan.

 

Läs mer »

Senaste nytt

2013 > 03

Flera studier visar att chefer har för hög arbetsbelastning. Studier visar också att chefer vanligtvis trivs bättre än sina medarbetare. Gunnar Selins bok om Smartare ledarskap bidrar till en förklaring

 

Fem steg till ett smartare ledarskap
Det kan låta som en motsättning att en yrkesroll med stor arbetsbelastning samtidigt kan ge stor egen tillfredsställelse. Det gäller förståss inte alla chefer. Det gäller absolut inte de chefer som börjar tappa hoppet om att arbetslasten kan minskas. När det sker förstärks upplevelsen av en ohanterlig situation och det blir viktigt att göra något åt det.

 

Gunnar Selins bok beskriver i fem steg bla hur du kan skapa en framtid där mycket få medarbetare önskar diskutera operativa beslut och hur-frågor med dig. Ständiga detaljfrågor från medarbetare är vanligtvis det största problemet genom att det skapar många korta samtal under dagen och gör att ledaren tvingas skifta tankemässigt fokus alltför många gånger.

 

Läs mer under Ledarstil och beställ boken Smartare ledarskap

 

Läs hela inlägget »

Reinfeldt väcker en av våra viktigaste frågor till liv. Det är dags att hitta konstruktiva lösningar säger Gunnar Selin som arbetat bla med seniora chefer sedan 15 år tillbaka. Det krävs nya synsätt.

 

För 15 år sedan började Gunnar Selin med seminarier för erfarna chefer i åldern 50+, SEC. En beställning från flera stora börsnoterade företag. Min utmaning till gruppen var tanken att jobba till 69. Det var svårt nog för många. Särskilt som den verkliga pensionsåldern redan då var lägre än 65. Många ser pensioneringen som den slutliga och eviga semestern. Inga krav och inga inrutade dagar. Många behöver en stimulans för att se de seniora möjligheterna. Läs mer >>>


Men yrkeslivet bjuder på så många intressanta utmaningar att det är svårt att släppa. Men för att individen ska lockas att arbeta längre krävs ökade frihetsgrader för att:

  1. jobba kortare veckor. Det är ett helt annat arbetsliv om varje fredag är helledig eller kanske två dagar lediga.
  2. slippa ha arbetstunga yrkesroller som kräver stor anspänning under en lång arbetsdag med många oförutsedda händelser. Att vara chef, projektledare för större projekt eller jourliknande yrkesroller sliter i längden.
  3. göra något annat stimulerande. Många vill redan i 45+ åldern göra något annat. Stötta den förändringen, skapa utvecklingsinsatser och öka intern rörlighet i företaget så kan nymotiverade personer ta nya ansvar.
  4. stimulera alla medarbetare att rotera till ett nytt jobb inom företaget åtminstone efter 7 år med samma yrkesroll.

Vad kan samhället göra?

  1. kompetenskonto för alla. Frivilligt får varje person göra ett avdrag från den årliga skatten till ett konto från vilket pengarna kan tas ut och beskattas när man väljer en kompetensväxlande utbildningsinsats.
  2. förläng åldersspannet under vilket man kan låta bli att ta ut sin ATP. Tillåt dessutom uttag av enbart delar av pensionen
  3. förändra den kollektivavtalade pensionen så den inte är slutbetald redan vid 62 år. Det ger lägre premier och en stimulans att jobba längre.
  4. vidga de områden inom vilket åldersdiskriminering är förbjuden.

 

Kort och gott - människor och situationer är mycket olika. Öka valfriheten i systemen, se kompetensen i den äldres erfarenhet och skapa stöd för "omskolning".

 

Gunnar Selin

 

Planera-och-gå-i-pension

Räkna på pension

 

Läs hela inlägget »