Har du för mycket att göra?

Flera studier visar att chefer har för hög arbetsbelastning. Studier visar också att chefer vanligtvis trivs bättre än sina medarbetare. Gunnar Selins bok om Smartare ledarskap bidrar till en förklaring

 

Fem steg till ett smartare ledarskap
Det kan låta som en motsättning att en yrkesroll med stor arbetsbelastning samtidigt kan ge stor egen tillfredsställelse. Det gäller förståss inte alla chefer. Det gäller absolut inte de chefer som börjar tappa hoppet om att arbetslasten kan minskas. När det sker förstärks upplevelsen av en ohanterlig situation och det blir viktigt att göra något åt det.

 

Gunnar Selins bok beskriver i fem steg bla hur du kan skapa en framtid där mycket få medarbetare önskar diskutera operativa beslut och hur-frågor med dig. Ständiga detaljfrågor från medarbetare är vanligtvis det största problemet genom att det skapar många korta samtal under dagen och gör att ledaren tvingas skifta tankemässigt fokus alltför många gånger.

 

Läs mer under Ledarstil och beställ boken Smartare ledarskap