Tre synsätt ger ett tankemönster

När vi tar emot olika typer av intryck tex hur personer agerar, reagerar och informerar under ett möte så ger det olika typer av intryck. När du dessutom som mötesansvarig ställer samman alla dessa intryck skapar du en upplevelser av hur mötet är. Hur du sorterar alla dessa intryck skapar ett tankemönster.

 

Varje individ har sitt eller sina sätt att ta till sig saker och ting. De tre sätten som vi kartlägger är:

  • logik som söker fakta för att veta
  • iakttagelser kring hur saker och ting fungerar som söker sammanhang i verklighetens värld somi olika kombinationer leder till olika typer av resultat
  • intuitiva intryck som skapar en känsla av hur varje enskild deltagare på mötet mår, har en positiv inställning och känner engagemang.

Alla dessa olika sätt ger olika impulser och underlag för att sortera våra tankar och komma fram till något som endera är en slutsats, ett beslutsunderlag eller bara en situationsuppfattning.Vårt tankemönster gör urvalet åt oss. Det är tre dimensioner som främst intresserar oss:

  • Tankemodeller där slutsatserna kan placeras in
  • Resultatsammanhang där vi kan se hur andra eller nuvarande åtgärder kan ge ännu bättre resultat om man agerar på andra sätt
  • Vår grad av empatisk inlevelse i de olika individuella relationer som finns bland de som berörs

Kartlägg din ledarstil

Öka kunskapen om din ledarstil genom en kartläggning av ditt tankemönster.

 

Undersökningen är enkel. Du gör den via internet genom att rangordna 5*18 påståenden och får en återföring av resultatet i en utförlig skriftlig rapport.

 

Resultaten uppstår genom logiska, matematiska normer och är inte baserade på någon specifik population eller grupp. Följaktligen är det inte ett "test" som man klarar eller inte klarar och resultaten har ingen påverkan av kön, ålder, etniskt ursprung eller annan indelning.

 

Uppriktighet är det bästa sättet för att få egna, riktiga resultat.

 

Kontakta oss!