Tre dimensioner i vårt tänkande

 

Hartmans Formella Axiologi identifierar tre värderingsdimensioner. Vi uppfattar det vi värderar som mest tillhörande antingen tankemodeller (systemisk dimension), verkligheten som den fungerar och är (extrinsisk dimension) eller som en unik upplevelse med eller utan känsla (intrinsisk dimension). De tre dimensionerna används för att kartlägga ditt tankemönster dels kring din egen omvärld och dels för din syn på dig själv i dina egna ögon (jag-värden).

 

En individ har sällan fullständig balans mellan dimensionerna, dvs vi tycker att någon eller ett par dimensioner är viktigare än andra och kan därför bortse från någon dimension. Vi har nästan aldrig samma värden i synen på det egna jaget som i synen på omvärlden.

En kartläggning är lätt att göra. Den hjälper dig identifiera ditt tankemönster och därmed din potential. Kontakta oss.

Tankesystem

 

När vi tänker i den systemiska dimensionen – tankemodellerna - söker vi efter fakta. Vi vill veta hur det är. Exakt. Fakta kan mätas och kontrolleras. Definieras och fastställas.

 

Därefter kan man logiskt avgöra vad slutsatsen blir om fakta placeras in i ett sammanhang där de får en mening. Det är som att göra ett Excelark där en beräkning ska utföras. Det förutsätter variabler med mätvärden och ett sätt att utvärdera vad mätvärdena ger.

 

Styrkan i detta tänkande är den exakthet som det ger. Om fakta kan placeras in i en tankemodell så vet man hur det är. Det ger styrka inom områden där rättvisande modeller kan byggas och där man därför kan bestämma vad som tex är rätt eller fel.

 

Tankemodeller kan därför bli mycket fel om ämnesområdet inte är lämpligt för att beskrivas på det sättet.

Verklighetens värld

 

Tänkandet i den extrinsiska dimensionen – verklighetens värld – handlar om att förstå hur saker och ting fungerar tillsammans och vilken nytta eller resultat det leder till.

 

I verklighetens värld är det för kallt, lagom eller för varmt utomhus. I fakta-världen är det en viss Celsius-temperatur.

 

I verklighetens dimension händer saker på ett sätt som bara delvis går att förutse. Man kan inte riktigt veta. Det krävs fantasi och erfarenhet för att avgöra hur tex ett visst sätt att presentera ett ärende kommer att fungera i en arbetsgrupp. Och det är resultatet som räknas.

 

Det här är dimensionen där tid ska hanteras på effektivaste sätt, där snabbaste vägen till målet är bäst och man kan pröva en sak för att se vad som händer och därefter improvisera för att fixa till det som hände.

 

Fokus ligger på att göra saker så att resultat uppstår. Allt för att nå bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid.

Den unika dimensionen

 

I den här dimensionen - den intrinsiska - är varje relation unik. I Verklighetens värld kan man skapa relationer på ungefär samma sätt med samma "typ" av människor. En slags allmän social talang som också innehåller någon slags gruppering av individer tex målare, konsulter, chefer. Men när man ser varje person som en unik individ skapas personliga, unika relationer.

 

Att se en annan individ som den unika person den är, innebär att se den med sina erfarenheter, sin bakgrund, sin livssituation och sina personliga tankar och funderingar. Då blir varje individ unik och känslan i relationen påverkas av att känna den man har framför sig.

 

Vilket i sin tur lättare leder till en anpassning till den personen, främst om man själv har en förmåga till inlevelse i andra. Intuitionen är sättet för inlevelse. Empatisk känsla för en annan individ är resultatet.

 

En sådan relation kan också finnas tex till kulturella yttringar som konst eller musik.