Din egen ledarutveckling

Ingen ledare är perfekt - men alla kan bli bättre. Som chef behöver du skaffa dig kunskap om hur man leder och utvecklar team, medarbetare och yrkesroller. För detta finns olika metoder. Men din utveckling som ledare handlar också om en personlig, djupare del - ditt alldeles personliga ledarskap - som utgår ifrån ditt sätt att tänka.

 

Djupet handlar om dig själv, vad som driver dig som ledare, hur du uppfattas av andra, din förmåga att kommunicera och din tydlighet som ledare. Listan kan göras längre men gemensamt för de här djup-punkterna är att de handlar om dig själv och om känslor, tankar och värderingar som enbart du känner till.

 

Någon att bolla med
Hur du ska förhålla dig till dina personliga utgångspunkter är din ensak - ingen annan än du själv vet vilka de är och det är bara du som kan utveckla dem. Under din utvecklingsresa kan du behöva en samtalspartner som håller dialogen igång kring viktiga frågor och som medverkar till din egen utvecklingsprocess. En sådan person kan vara en mentor, en coach eller en konsult som arbetar med rådgivning till chefer. Ibland kan också din närmaste chef vara din bäste coach eftersom hon eller han också har kunskapen om vilka resultat du når inom ditt verksamhetsområde.

 

Granska ditt intresse att utvecklas
Att arbeta med sig själv och utvecklas som ledare är inte alltid lätt men definitivt spännande. Självklart måste det finnas en vilja till förändring för att arbetet ska ge resultat. Här är några kärnfrågor att fundera igenom:

  • Ser du chefsarbete och ledarskap som ett framtidsyrke för dig själv eller är du nöjd med att stanna i din nuvarande chefsroll? Attityden till och tankesättet kring dina insatser som ledare är avgörande för vilken utveckling du tycker är nödvändig. Vi har visserligen de värderingar vi har om verksamhet och medarbetare men vi kan medvetet ändra synsätt. Det är särskilt viktigt att arbeta med sitt synsätt om man i grunden inte känner för sin chefsroll eller för de svårare situationerna i ledarskapet.
  • Möter du kraven på dig själv med inställningen att "jag är som jag är"? Det är i så fall bara delvis sant. Vi kan alla ändra synsätt till något mer positivt och vi kan alltid ändra vårt beteende. Att inte vilja ändra synsätt och beteende är att stanna i växten som människa.
  • Tycker du att "vad jag än gör så kommer de aldrig att vara nöjda med mig"? Det är visserligen delvis sant, men din uppgift är att alltid förbättra arbetsmiljön för att få bättre utväxling på kompetens och engagemang hos dina medarbetare. Ledare som inte ger intryck av att bry sig, tappar mycket i sitt ledarskap.
  • Tycker du att du är för gammal för att förändras? Då är du dåligt förberedd för livets senare stadier då de flesta av oss får begränsade möjligheter till allting.

 

Livet är en ständig förändringsresa som handlar om att alltid göra det bästa av det som finns.