Dina tankemönster som ledare

När du gjort din kartläggning får du en Axiologisk Ledarrapport på ca 60 sidor och den beskriver ditt tankemönster, både hur du uppfattar din omvärld och hur du ser på dig själv. Den drar slutsatser kring vad det betyder - generellt sett - för en ledare. Efter att du fått din rapport följs den upp av 13 eLektioner med följande ämnen:

 

Ditt tankemönster, bla för att kunna leda medarbetare individuellt:
1. Att leda medarbetare individuellt
2. De fyra tanketillstånden varför vi inte alltid gör som vi säger
3. Hur vi tänker - massor av motsättningar

Att få medarbetarna att lyckas i sin yrkesroll:
4. Din syn på att låta andra lyckas
5. Din förmåga att matcha yrkesroller och individer

Din förmåga att kommunicera, ge konstruktiv feedback och motivera andra:
6. Din förmåga till effektiv kommunikation
7. Att ge konstruktiv feedback
8. Att skapa motivation

De tre ledarmetoderna:
9. Att instruera - din förmåga att ge tydliga uppdrag och följa upp
10. Coaching
11. Delegering
12. En överblick av de 3 ledarmetoderna

Årliga samtal:
13. Formella och informella dialoger om resultat och utveckling

 

Se ett exempel på rapporten
Kim är praktikfallspersonen i den Ledarrapport du kan tanka ner. Kim ser sin omvärld nästan uteslutande som Logik & System. Det gör att omvärlden blir svart/vit. Därmed blir uppfattandet speciellt och enbart lämpat i situationer där omvärlden helt och hållet ska bedömas på det sättet. Utan förståelse för att saker och ting kan gå fel i verklighetens värld eller hur människor mår eller stämningarna på en arbetsplats. Men Kim blir också därför mycket tydlig i vad som är viktigt och kan lätt kommunicera det på ett sakligt - men sannolikt okänsligt - sätt.

 

> Beställ ett exempel på en axiologisk ledarrapport

 

Du får 15 sidor ur en mer än 60-sidig rapport men den ger dig en uppfattning om det totala innehållet och strukturen i rapporten.

 

Skicka en intresseanmälan om du vill veta mer om pris och sätt att få din egen Axiologiska Ledarrapport med sitt inbyggda utvecklingsprogram baserat på just ditt tankemönster!

 

Några ledare säger...

Teknisk utvecklingschef:

Den främsta fördelen är att jag bättre förstår andra. Jag kan ganska exakt uppfatta på vilket sätt andra kollegor, beställare och medarbetare försöker beskriva sina uppfattningar. Därför kan jag också ställa bättre följdfrågor.

 

Marknadschef:

Tidigare var jag ibland osäker i svårare kundsituationer. Jag förstod inte varför jag själv reagerade som jag gjorde. Nu har jag förstått hur mitt Yttre Jag ofta försökte bli bekräftat. Jag kan hålla tillbaka det nu vilket även har förbättrat mina privata relationer.

 

HR-chef:

Jag var nära att "gå in i väggen" därför gjorde jag den här kartläggningen. Jag hade en känsla av att inte ha grepp om läget och dessutom var det många olika frågeställningar som var aktuella just då. Ledarprofilen hjälpte mig se vad jag behövde förbättra för att kunna delegera bättre och arbeta med tydligare prioriteringar för mig själv.