Chefsansvar och beslut

Ansvar, befogenheter och resultat måste alltid hänga ihop. Varje chef eller medarbetare måste ha befogenheter för att kunna nå det resultat som ska ´levereras´. Ansvaret ska dessutom motsvara de resultat som chefen mäts på. Vi skulle kunna se det som en hiss i en hisstrumma. När de tre delarna inte hänger ihop går hissen i beslutsprocessen uppåt. Den beslutsfattare som borde kunna ta beslutet går in i hissen och trycker på ´UPP´. När delarna hänger ihop däremot, kan hissen stanna kvar på rätt våningsplan.

 

Och strävan i varje företag ska vara att hitta den ännu lägre nivå där resultat kan mätas, ansvar skapas och befogenheter utdelas. Samt att därefter respektera den beslutsrätt som delats ut.

 

Om den delegerade beslutsrätten inte hanteras på rätt sätt - dvs resultaten blir inte de önskade - behöver inte första åtgärden vara att ta över besluten. Det ska alltid finnas flera steg innan det sker. Ett av dem är den noggranna analys som ger bättre kunskap om skälen till varför resultaten inte kan nås. För den analysen är de flesta chefer väl utbildade och har också en egen erfarenhet av vad som kan hindra en bra resultatutveckling.