Chefsrollen

Chefsrollen handlar om verksamheten, medarbetarna och kompetensen hos medarbetare och inbyggt i "systemet" - tre fokusområden som hör samman med att leda medarbetare i deras yrkesroll. En bra chef måste ha ett engagemang för kompetensutveckling och använda sig av ett coachande ledarskap.

 

Som chef har man ansvar för verksamheten och medarbetarna. Det som sker i verksamheten är lättare att uppfatta. Verksamheten har mätbara mål, processer och uppföljningssystem som kräver insatser och fokus. Medarbetarna däremot är ett svårare område - många chefer ser tyvärr medarbetarna först när de inte fungerar.

 

En bra chef coachar
Att ha bra chefer på alla chefsfunktioner är viktigt. En chef påverkar mycket kraftigt sina medarbetares arbetsmiljö och därmed verksamhetens resultat. Chefen måste ha ett äkta intresse för hur kompetensen hos medarbetarna kan utvecklas. Medarbetare går faktiskt till jobbet för att försöka utföra ett professionellt arbete. Chefer ska göra det möjligt. Det kräver att chefen följer medarbetarens utveckling - även den mest kompetente - och behovsanpassar sin chefsroll genom att använda ett coachande ledarskap.

 

Chefen definierar yrkesrollerna
"Mötesplatsen" i tänkandet mellan verksamhet och medarbetare är medarbetarens yrkesroll. Varje verksamhet har identifierbara yrkesroller och chefen måste tydligt definiera dessa. Yrkesrollerna uppstår ur krav från intressenterna kring yrket - kunder, kollegor osv.

Chefer brukar lätt kunna se vilka medarbetare som är skickligast i yrkesrollen och vilka som har problem att klara den. Det är viktigt att chefen förstår denna matchning mellan verksamhet och medarbetare.

 

Det är dags för både enskilda chefer och företag att utvärdera hur chefsrollen fungerar och att skapa en chefsarkitektur som utvecklar ledning och ledarskap.

 

Hur den coachande chefen fungerar har Gunnar Selin beskrivit på ett tydligt sätt i boken

Från Chef till Coach.

 

Varför bekymra sig om sin arbetsbelastning?

Alltför hög egen arbets- belastning beror vanligtvis på att du är skicklig, energisk, intresserad av mycket inom företaget och därför ´fått´ en stor arbetsbörda. Det är många verksamheter och flera egna drivkrafter som du behöver analysera för att se sammanhang och vad du vill åtgärda. Den paradoxala slutsatsen är att de som inte är tillräckligt skickliga och tar det lite lugnare har mindre att göra. En retsam slutsats, men oftast sann.

 

Din skicklighet, din energi och ditt intresse ska du nu använda på ett annat sätt. Det kräver:

 

1. En ny syn på din ledarroll och vad som krävs i den. Sen vet du vad som är viktigast.


2. En modifierad syn på vad du som ledare ska tillföra för att vara mest nyttig för verksamheten och medarbetarna.


3. Att se din verksamhet genom dina närmaste medarbetares ögon och coacha dem till större beslutskraft. Sen kan du delegera i ökande omfattning.

 

Mer om ledarskap och arbetsbelastning