Din långsiktiga utveckling

Som enmanskonsult har du en mängd olika uppgifter som måste hanteras. En del försöker av kostnadsskäl hantera de flesta själv. Andra behöver samarbeten och vill helst renodla sin egen insats till det de kan bäst. Det ger ett antal väsentliga frågeställningar;

 • vad är jag bäst på?
 • vart tar min tid vägen?
 • vad kan jag ta betalt för egna insatser?
 • vad vill kunderna ha för insatser av mig?
 • var finns kollegor som jag kan och vill samverka med?

De här frågorna innehåller motsättningar och i min rådgivning till konsulter – mest inom beteendebranschen – möter jag situationer där de här sakerna inte har enkla svar därför att:

 1. Vad kunder anser att du är bäst på, är kanske inte det du uppfattar som din bästa kompetens.
 2. Det du, med lätthet och enkelhet, kan göra kan du tycka är så enkelt att det vare sig är något att marknadsföra eller ta rejält betalt för.
 3. Det du kan bäst, kan du vara trött på att göra och vill hellre göra något som utvecklar dig personligen eller kompetensmässigt.
 4. De kollegor du känner är kanske inte de bästa för ditt långsiktiga samarbete.
 5. De insatser du måste göra för att marknadsföra och sälja dig själv känns motbjudande. Du vill helt enkelt inte sälja och inte framhäva dig själv och din egen kompetens.
 6. Du är missnöjd med din intäktsnivå och oro inför framtiden dämpar både kreativitet och kontaktskapande

Gunnar Selin:

Om du inte känner igen dig i något av det jag beskrivit ska du vara glad och kan genast avbryta läsningen. Men om någon eller flera av de här punkterna känns som ditt egentliga problem, eller en bra beskrivning av din situation, behöver du en samtalspartner. Hur du tänker kring din situation och på dig själv innehåller ofta förklaringar till varför de här punkterna inte får sin lösning i tid. Ditt tankemönster kan vara motstridigt genom att du ser en och samma problematik på flera sätt samtidigt. Eller att du egentligen inte har den syn på dig själv som bäst stödjer din framgång som konsult.

 

Kontakta mig för ett första samtal!

Konsultera i tre steg

Ett typiskt uppdrag för en konsult som tex arbetar som coach, ledarutvecklare, rekryterare eller är rådgivare till andra lägger jag upp som ett tre-stegspaket:

 

1. ett första samtal som ger en överblick över situationen och tänkbara alternativa utvecklingsvägar.

 

2. en kartläggning av ditt tankemönster så att starka och svaga sidor i den egna yrkesrollen lyfts fram.

 

3. en summering av framtidsalternativen där du själv fortsätter att pröva dem med din egen målbild och aktivitetsplan som grund.

 

Kontakta mig för ett första samtal!