Fem steg till ett smartare ledarskap

Du kan skapa en framtid där mycket få medarbetare behöver diskutera operativa beslut och hur-frågor med dig. De vill hellre ha långsiktigare inriktningar, ett bollplank när det behövs och en mentalt närvarande ledare som ser och förstår även det som inte tydligt sägs. Det kan lyckas. Då blir ditt chefsjobb intressantare. Men hur går det till?

 

Gunnar Selins ebok Smartare Ledarskap ger lösningarna i fem steg:

1. Skapa din egen överblick och prioritera. Förmedla detta till medarbetare.
2. Ge dina närmaste medarbetare beslutsrätt och stöd sedan deras beslutskraft.
3. Utveckla ett genomtänkt och coachande arbetssätt för ditt ansvarsområde inkl resultatrapportering uppåt och nedåt.
4. Fokusera på uppföljning och kompetensutveckling inom eget ansvarsområde och därmed en annorlunda ledarroll för dig själv. De här fyra stegen tar ca 6 månader.
5. Gå tillbaka till steg 1 och börja om igen! I varv två har du mer självgående medarbetare att jobba ihop med och nu handlar det mest om att stötta dem i samma process från steg 1 tom 5. Dvs att skapa andra roller och reducera sin egen arbetsbelastning.

 

Många chefer orkar inte ta de här stegen direkt. Boken avslutas med en snabbplan på 1,5 A4 som visar hur du genast kommer igång!

Beställ boken från Adlibris

 

Från chef till coach

Med coaching som ledningsmetod får du mer självständiga och kompetenta medarbetare. Den här boken ger dig en praktisk metodik för hur du kan utveckla dig från chef till coach för dina medarbetare. Det handlar om att förstå andras sätt att tänka. Att öka deras förståelse för hur yrkesrollen kan utvecklas. Att bli tydlig kring förväntade resultat och ge medarbetarna rätt förutsättningar.

 

På sikt minskar det din egen arbetsbörda och du får en verksamhet och medarbetare som fungerar bättre. Boken ger dig en praktisk metodik för hur du kan utveckla dig från chef till coach för dina medarbetare. Det handlar om att förstå andras sätt att tänka. Att öka deras förståelse för hur yrkesrollen kan utvecklas. Att bli tydlig kring förväntade resultat och ge medarbetarna rätt förutsättningar.

 

Boken är uppbyggd kring ett case. Du får följa ett antal chefer som steg för steg lär sig fungera som coach för att skapa meningsfull och resultatinriktad förändring. Från chef till coach sätter på ett kärnfullt sätt både teori och praktik i ett sammanhang, precis som övriga böcker i Exec.-serien.

 

Gunnar Selin:
"Metodiken är ett resultat av min långa erfarenhet som coach och rådgivare åt chefer som vill införa ett coachande ledarskap. Den är med andra ord väl beprövad och enkel att tillämpa, oavsett vilken chefsnivå du befinner dig på."

 

Gunnar Selin är konsult i chefs- och ledningsfrågor. Hans uppdrag är främst inriktade på utveckling av ledningsformer, ledarskap och kompetens. Och han gör det helst när marknadsförändringar ställer krav på ändrade arbetssätt.

 

Beställ boken från Adlibris.

 

Innehåll:

Executive summary
1. Vad är coachande ledarskap?
2. Kärnan i coaching
3. Att ge rätt förutsättningar
4. Börja med instruktion
5. Coaching som utvecklande metod
6. Coachingprocessen - hur gör du?
7. Utveckla dig som coach
8. Lästips