Väkommen till biblioteket för ledarinspiration

En greyhound är en mycket social hund. Vänlig mot de flesta och vill vara med människor. En i teamet. Men när den släpps loss ur sin tävlingsfålla finns inga gränser för tävlingslusten och kampandan.Ledarskapet ska erövras. Den glömmer allt annat och rusar mot målet. Resultatjakten kan göra den aggressiv. Loppet är kort och vinnaren vanligtvis obetydligt före de andra.

 

Mycket av detta liknar ledarskapet och gav Gunnar Selin idén till Greyhound-serien. Korta, lättlästa eSkrifter för den chef som snabbt behöver praktiska ideer för att lösa sin uppgift eller klara ett akut problem. Snabbt ta sig ur den ´organisatoriska fyrkanten´ och leda loppet något före de andra.

De här eböckerna finns:

Ta över ledarskapet - vid nytt chefsansvar
Ger praktiska råd för hur du tar över ledar-skapet under de 6-18 månaderna när du är ny som chef för din enhet. Ger en tankekarta för ett ledarskap som utvecklar verksamhet och medarbetare - och dig själv!

 

Av Gunnar Selin. 23 sidor 190 SEK + moms. Beställ från oss via kontaktformuläret. Ange titel och antal samt faktureringsadress.

Levereras som pdf-fil

Smartare ledarskap - hur du reducerar din arbetsbelastning
Fokusering, delegering, beslut, aktivitets- och tidsstyrning är nyckelorden för att öka den egna effektiviteten. En fem-stegsplan ger sammanhang och råd. Den ger en kortfatad, praktisk guide till ökad egen effektivitet som ledare. Du kan gå direkt till den kondenserade krisplanen för den redan överbelastade chefen.
Av Gunnar Selin. 18 sidor A4, 201 SEK. Beställ från Adlibris

Läs mer >>

 

Tryckta böcker:

Från chef till coach

Gunnar Selin:

"Med coaching som ledningsmetod får du mer självständiga och kompetenta medarbetare. Och på sikt minskar din egen arbetsbörda och du får en mer välfungerande verksamhet.

 

Den här boken ger dig en praktisk metodik för hur du kan utveckla dig från chef till coach för dina medarbetare. Det handlar om att förstå andras sätt att tänka. Att öka deras förståelse för hur yrkesrollen kan utvecklas. Att bli tydlig kring förväntade resultat och ge medarbetarna rätt förutsättningar.

 

Metodiken är ett resultat av min långa erfarenhet som coach och rådgivare åt chefer som vill införa ett coachande ledarskap. Den är med andra ord väl beprövad och enkel att tillämpa, oavsett vilken chefsnivå du befinner dig på.

Boken är uppbyggd kring ett case. Du får följa ett antal chefer som steg för steg lär sig fungera som coach för att skapa meningsfull och resultatinriktad förändring. Från chef till coach sätter på ett kärnfullt sätt både teori och praktik i ett sammanhang, precis som övriga böcker i Libers Exec.-serie för ledare."

 

Beställ från Adlibris.

Ledningsgruppens dynamik

Om du sitter i en lednings-grupp, kan du använda boken för att identifiera vilka åtgärder ni behöver välja för att förbättra ledningsgrupps-arbetet. Boken är skriven av erfarna konsulter för praktikens chefer.

 

I femton kapitel behandlas de viktigaste faktorerna för att utveckla ledningsgruppens dynamik. Lika intressant för ledningsgruppens ledare som för varje medlem i ledningsgruppen.

 

Läs mer

 

Ledningsgruppens dynamik nominerades i tävlingen Årets Bokstöd - Personal & Ledarskap.

Beställ från Adlibris